1--Malyavin-VIKhR 3--Lyevitan-Nad-vyechnym-pokoyem 7--Nyestyerov-Na-Rusi-Dusha-naroda
11--Vrubyel-Printsyessa-Gryeza
18--Surikov-Boyarynya-Morozova 30--Ryepin-Priyem-volostnykh-starshin-Alyeksandrom-III--2 DSC03265
11--Vrubyel-Printsyessa-Gryeza