WHITE TEXT/BLACK BACKGROUND
BLACK TEXT/WHITE BACKGROUND

KOLLEKTIVNYE DEYSTVIYA (COLLECTIVE ACTIONS)

GROUP EXHIBITIONS


COLLECTIVE ACTIONS' EXHIBITIONS


KOLLEKTIVNYE DEYSTVIYA (COLLECTIVE ACTIONS). THE DESCRIPTIONS OF ALL THE ACTIONS, Photo and Video

BOCHUM ACTIONS [KD] | KD' MAPS (in Russian) | ADDITIONAL KD' MAPS (in Russian)

KD' PHONOGRAMS in mp3

ANDREI MONASTYRSKI. ACTION OBJECTS | ANDREI MONASTYRSKI. TEXTS AND COMMENTS | INSTALLATIONS

MOSCOW CONCEPTUALISM

Moscow Conceptualists Sergey Letov Tod Bludeau Andrey Monastyrsky Nikolay Panitkov Elena Elagina Vladimir Sorokin Sergey Bordachev Ilona Medvedeva Pavel Pivovarov (Peppershtein) Irina Pivovarova Vadim Zaharov Ivan Chuykov Silver Wings of Collective Actions Golden Sphere of Collective Actions  Nikita Alexeyev Ilya Kabakov Yury Leiderman Sergey Mironenko Vladimir Mironenko Erik Bulatov Eduard Gorokhovsky Nikolay Kozlov Sven Gundlah Vladimir Naumets

Photo taken after "M" action of KD (Golden Sphere and Silver Wings of "Collective Actions" (KD)): Andrei Monastyrskiy, Sergey Bordachev, Nikolay Panitkov, Pavel Pivovarov (Pasha Peppershteijn), Irina Pivovarova, Elena Elagina, Vadim Zaharov, Ivan Chuikov, Eduard Gorohovskiy, Erik Bulatov, Yuriy Leijderman, Sergey Mironenko, Nikita Alekseev, Il'ya Kabakov, Vladimir Sorokin, Vladimir Mironenko, Sven Gundlah, Vladimir Naumets, Sergey Letov, Nikolay Kozlov. 1984

go to the main page of Sergey Letov site

Contact