11--DSC05836--sm--vsv 16-12-2021-stroyka-strogino 044-vid-na-stroyku-stromynki-2
vdol-zabora-idut-1
vdol-zabora-idut-2 vysvechivanie-stroyki-stromynki-2 vysvechivanie-stroyki-stromynki-3
vdol-zabora-idut-1