Previous image  Next image  Index page  Original Image [45--Etikyetka-dlya-Lyestnitsy-Styendalya-17-sm-kh-13-sm.jpg - 1.4MB]
Escalier Stendhal pour Marcel Duchamp. Фото 45--Etikyetka-dlya-Lyestnitsy-Styendalya-17-sm-kh-13-sm.jpg